fb

 

poslovi

 

webservis

 

pohvale

 

gm

 

izleti

 

tec

 

cat

 

kp

 

 

 

 

 

JAVNA NABAVA

Zakonske obveze:

SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

 

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Sveučilište u Rijeci, Studentski centari Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - ravnatelj i članovi Upravnog vijeća, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

2015.
 
 

Okrugli stol i radionica Zelena javna nabava u Hrvatskoj 06. i 07.10.2015.

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/ZJN%206-7%20listopada.pdf

 
 

Četvrte izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2015/Cetvrte%20izmjene%20i%20dopune.pdf

 

 
 

Treće izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2015/Trece%20izmjene%20i%20dopune.pdf

 

 
 

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2015/Druge%20izmjene%20i%20dopune.pdf

 

 
 

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2015/Prve%20izmjene%20i%20dopune.pdf

 

 
 

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2015/Plan%20nabave%20za%202015.pdf

 

2014.
 
 

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2014/Druge%20izmjene%20i%20dopune.pdf

 

 
 

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2014/Prve%20izmjene%20i%20dopune.pdf

 

 
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete vidjeti na:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2014/Registar%20ugovora.pdf

 

   datum objave: 06.01.2014.
 

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13)

 

Plan nabave za 2014. godinu:

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/2014/Plan%20nabave%20za%202014.g.pdf

 

2013.

   
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu možete pogledati na sljedećem linku:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/Registar%20ugovora%20o%20javnoj%20nabavi%202013.pdf

 

   datum objave: 21.12.2013.
 

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu može se vidjeti na:

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/Druge%20izmjene%20i%20dopune%202013.pdf

 

   datum objave: 09.12.2013.

     Prve izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu može se vidjeti na:

     http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/Prve%20izmjene%20i%20dopune%202013.pdf

 

2012.
   datum objave: 02.04.2012.
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu možete pogledati na sljedećem linku:

 

http://www.scri.uniri.hr/javna_nabava/Registar%20ugovora%20za%202012.pdf