fb

 

poslovi

 

webservis

 

pohvale

 

gm

 

izleti

 

tec

 

cat

 

kp

 

 

 

 

 

Studentski centar Rijeka
Radmile Matejčić 5

PP 298
51000 Rijeka
OIB: 87500773013
MB: 3328767
e-mail: scri.uniri@scri.hr
www.scri.uniri.hr

 

 

TELEFONSKI BROJEVI:


Centrala:

- Uprava Studentskog centra, Radmile Matejčić 5:

  (051) 584 - 530 (od 8:00 do 15:00) ; fax: (051) 584 - 534

      - Studentsko naselje "Ivan Goran Kovačić", Čandekova 4: (051) 672 - 422 (od 00:00 do 24:00)

- Studentski servis:

     - Student servis u restoranu "Kampus", Radmile Matejčić 5:

       (051) 584 - 528; (051) 584 - 529; fax: (051) 452 - 135

     - Student servis u restoranu "Index", Krešimirova 18: (051) 325 - 846; 847; fax (051) 212 - 958

 

Dežurni telefon u izvanrednim situacijama:

(051) 672-422 - od 0 do 24 sata - Recepcija

 

Restorani:

- Restoran "Kampus", Radmile Matejčić 5: voditelj (051) 584 - 511

- Restoran "Index", Krešimirova 18: voditelj (051) 325 852

 


TELEFONSKI BROJEVI VODITELJA:

 

Pomoćnica ravnatelja (za djelatnost prehrane): Božena Mišković
  e-mail: bozena.miskovic@scri.hr
  telefon: (051)584-501; (051)325-868
   
Rukovoditeljica odjela za kadrovske i pravne poslove: Suzana Petrović
  e-mail: suzana.petrovic@scri.hr
  telefon: (051) 584 - 503
   
Rukovoditelj objekta smještaja: Ivica Lencović
  e-mail: ivica.lencovic@scri.hr
  telefon: (051) 671 - 002
   
Rukovoditeljica Studentskog servisa: Ljiljana Badurina
  e-mail: ljiljana.badurina@scri.hr
  telefon: (051) 584-506
   
Rukovoditeljica odjela financija: Marina Brkljača
  e-mail: marinabrkljaca@scri.hr
  telefon: (051) 584-507
   
Rukovoditeljica javne nabave: Branka Filipović
  e-mail: branka.filipovic@scri.hr
  telefon: (051) 584-505
   
Tajnica: Vesna Pilepić
  e-mail: vesna.pilepic@scri.hr
  telefon: (051) 584-509
   
Službenica za zaštitu osobnih podataka:

Morana Karlović

  e-mail: morana.karlovic@scri.hr
  telefon: (051) 584 - 530
  fax: (051) 584 - 534
   
Voditelj službe održavanja: Vladimir Buneta
  telefon: (051) 584 - 518
  e-mail: vladimir.buneta@scri.hr
   
Informatičar: Filip Jurman
  telefon: (051) 584 - 510
  e-mail: filip.jurman@scri.hr

 

 

E-mail adrese za prijave na manifestacije Studentskog centra Rijeka:

  scri.sport@gmail.com

  scri.galerija@gmail.com

  scri.izleti@gmail.com

  scri.tecajevi@gmail.com

  scri.multiart@gmail.com

 

 

Pratite nas putem facebook društvene mreže:

Stranica Studentskog centra Rijeka: http://www.facebook.com/studentski.centar.riijeka

Grupa Studentskog centra Rijeka: http://www.facebook.com/groups/170599809621813/

Ponuda poslova za studente: http://www.facebook.com/studentservis.SCRI

Info, izleti i razna događanja: http://www.facebook.com/slobodnovrijeme.SCRI

 

Studentski ugovori i pregled zarade: https://studenti.scri.hr/

 

e-molba za prijavu na natječaj za raspodjelu mjesta u studentskom domu: https://studenti.scri.hr/scri/f?p=155