fb

 

poslovi

 

webservis

 

pohvale

 

gm

 

izleti

 

tec

 

cat

 

kp

 

 

 

 

 

 1. Zapošljavanje studenata/ica

  Student servis je djelatnost Studentskog centra putem koje se posreduje i omogućuje privremeno ili povremeno zapošljavanje i isplate redovnim studentima svih sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj. Zapošljavanje studenata organizirano je u Student servisu sa sjedištem u ulici Radmile Matejčić 5 na Trsatu u Rijeci. Djelatnici Student servisa posreduju između naručitelja poslova (poslodavac) i izvršitelja poslova (studenti) te vode evidenciju o pravednoj raspodjeli privremenih i povremenih poslova. Za sve svoje potrebe za radom studenata molimo Vas da se obratite voditeljici prof. Ljiljana Badurina telefonom, faxom ili emailom na scri.uniri@scri.hr ili nas posjetite u sjedištu Centra u Rijeci. 

   

 2. Nabava robe, radova i usluga

 3. Studentski centar Rijeka nabavlja sve svoje potrebe za prehrambenim artiklima, uredskim i sitnim materijalom, opremom, radovima uslugama i ostalim provođenjem postupaka javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) . Bagatelne nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna bez PDV-a, te radova do 500.000,00 kn bez PDV-a nabavljaju se sukladno internom pravilniku Studentskog centra Rijeka. Rukovoditeljica Odjela nabave je gospođa Branka Filipović, dipl. oec. Svoje proizvode ili usluge možete prezentirati emailom na adresu scri.uniri@scri.hr.

   

 4. Zapošljavanje radnika/ica u Studentskom centru

 5. U Studentskom centru Rijeka zaposleno je oko 90% kadrova u ugostiteljstvu (kuhari, pomoćna radna snaga u kuhinji), čišćenju objekata i održavanju (električari, strojari). Manji broj radnika radi u upravi, računovodstvu, općim službama, recepciji i studentskom servisu. Ukoliko želite raditi u Studentskom centru predlažemo Vam da svoj životopis i ambicije dostavite emailom na adresu scri.uniri@scri.hr. Ukoliko već radite u Studentskom centru a želite promijeniti radno mjesto također predlažemo da nam svoj životopis i ambicije dostavite emailom. Kod idućeg zapošljavanja razmotriti ćemo sve zamolbe sa kvalifikacijom koja je potrebna za neko radno mjesto. Odluku o prijemu u službu donosi ravnatelj prema preporuci voditelja službe.

   

 6. Prijedlozi za suradnju 

 7. Prijedloge za suradnju molim Vas dostavite na email adresu scri.uniri@scri.hr.