fb

 

poslovi

 

webservis

 

pohvale

 

gm

 

izleti

 

tec

 

cat

 

kp

 

 

 

 

 

U sklopu Studentskog centra Rijeka posluje i ogranizacija koja se brine za smještaj studenata u studentskom naselju "Ivan Goran Kovačić", Čandekova 4. Samo studentsko naselje se sastoji od pet objekata u kojima se nalaze jednokrevetne i dvokrevetne sobe, recepcije, te restorana "Mini" u prizemlju I. objekta. Studentima u domu omogućene se razne usluge među kojima je i pristu internetu bez kojeg je u današnje vrijeme praktički nezamislivo studiranje.

 

 

Internet

Studenti/ice putem povezivanja na lokalnu mrežu u domu putem svog CARNET računa kojeg su dobili na fakultetu mogu koristiti besplatni internet. Ukoliko se spajanje na internet izvrši na drugi način plaća se naknada prema uvjetima CARNET-a. Za detaljne informacije možete posjetiti stranicu http://www.carnet.hr. U slučaju tehničkih problema u sobama doma ili informatičkih učionica u sklopu doma obratite se na recepciju.

 

 

VAŽNE INFORMACIJE ZA KORISNIKE DOMA!

Upute za spajanje na internet mrežu u krugu studentskog naselja "Ivan Goran Kovačić". (1,482 MB)

Pravila prihvatljivog korištenja mreže u studentskom domu. (43 KB)

Obaveze korisnika objekata u slučaju požara. (220 KB)