fb

 

poslovi

 

webservis

 

pohvale

 

gm

 

izleti

 

tec

 

cat

 

kp

 

 

 

 

 

Redovni studenti koji stanuju kao najmoprimci kod privatnih stanodavaca mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Natječaj se raspisuje u mjesecu listopadu za tekuću akademsku godinu.

 

Sve informacije o ostvarivanju prava na smještaj u objektima Studentskog centra kao i informacije o ostvarivanju prava na subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca studenti mogu dobiti u:

 

Studentski centar Rijeka

Ramile Matejčić 5

51000 Rijeka

 

tel: (051) 584 530


e-mail: scri.uniri@scri.hr