fb

 

poslovi

 

webservis

 

pohvale

 

gm

 

izleti

 

tec

 

cat

 

kp

 

 

 

 

 

 • Izvršitelji se obvezuju da će za naručitelja obaviti ugovoreni posao osobno za ugovorenu novčanu naknadu.

 • Naručitelj je dužan utvrditi identitet izvršitelja i ujedno vršiti nadzor nad obavljanjem poslova iz Ugovora o djelu redovitog studenta, kao i osigurati izvršitelju propisana zaštitna sredstva i propisne mjere za obavljanje tih poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08 i 75/09).

 • Naručitelj se obvezuje da će za obavljeni posao iz Ugovora platiti izvršitelju naknadu po radnom satu odnosno naknadu u paušalnom iznosu, a koja se uvećava: za noćni rad 40%, za rad blagdanom 100%, za rad nedjeljom 50% u neto iznosu.

 • Naručitelj se obvezuje izvršitelju podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja poslova izvan gradske (prve) zone javnog prometa.

 • Naručitelj se obvezuje platiti posredniku:
  -
  12,00% naknade za posredovanje na neto iznos zarade izvršitelja,
  - 5,00% doprinosa za MIO na neto zaradu izvršitelja

 • - 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto zaradu izvršitelja

 • Ukoliko posao bude otkazan krivnjom naručitelja, a izvršitelj je pristupio na mjesto rada, naručitelj se obvezuje platiti naknadu izvršitelju u vrijednosti od 4 sata ugovorenog rada.


 • Naručitelj se obvezuje osigurati izvršitelju prehranu i smještaj ako se posao obavlja izvan mjesta prebivališta-boravišta izvršitelja.

 • Nakon obavljenog posla, najkasnije u roku od 15 dana, naručitelj popunjava i ovjerava ovaj ugovor, na temelju koje posrednik ispostavlja naručitelju račun.

 • Naručitelj je suglasan da će račun po obavljenom poslu platiti u korist žiro-računa posrednika broj: 2402006-1100110068 i to u roku od 15 dana, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

 • Izvršitelj i naručitelj su suglasni da posrednik isplati izvršitelju ostvarenu neto zaradu po doznaci novčanih sredstava na žiro-račun posrednika.

 

 • Ugovor je sačinjen u 3 istovjetna primjerka od kojih izvršitelj i naručitelj zadržavaju po jedan primjerak, jedan ostaje posredniku, a jedan se uz račun dostavlja naručitelju.

 • U slučaju spora nadležan je sud u Rijeci.

 

Studenti, članovi Student-servisa koji sami nađu posao, odnosno bez posredovanja Studentskog servisa Rijeka, u slučaju ne plačanja računa od strane poslodavca sami za to snose odgovornost te mogu tužiti poslodavca kod nadležnog suda.

Ukoliko posao studentu pronađe Studentski centar Rijeka onda Centar solidarno odgovara za naplatu te po potrebi tuži sudu poslodavca koji nije platio račun.VAŽNA OBAVIJEST ZA ZARADU STUDENATA!!